کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Ismailis : their history and doctrines
The Ismailis : their history and doctrines
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرهاد دفتری
آثار مرتبط
تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۱. تاریخ و عقاید اسماعیلیه (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
همچنین نگاه کنید
فرهاد دفتری فرهاد دفتری (نویسنده)