کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A dictionary of literary terms
A dictionary of literary terms
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان آنتونی کادن
آثار مرتبط
۱. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد (ترجمه با عنوان)
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
جان آنتونی کادن جان آنتونی کادن (نویسنده)