کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   THE FATIMIDS AND THEIR TRADITIONS OF LEARNING
THE FATIMIDS AND THEIR TRADITIONS OF LEARNING
زبان: انگلیسی
نویسنده: هاینتس هالم
آثار مرتبط
فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان ۱. فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
هاینتس هالم هاینتس هالم (نویسنده)