کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The History of Khuzistan, 1878-1925: A Study in Provincial Autonomy Front Cover
The History of Khuzistan, 1878-1925: A Study in Provincial Autonomy Front Cover
زبان: انگلیسی
نویسنده: مصطفی انصاری
آثار مرتبط
تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل ۱. تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل (ترجمه با عنوان)
مطالعه‌ای‌ در خود مختاری‌ ایالتی‌ و تحول‌
مترجم: محمد جواهر کلام
نشر شادگان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
مصطفی انصاری مصطفی انصاری (نویسنده)