کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   the marsh arabs
the marsh arabs
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلفرد تسیجر
آثار مرتبط
۱. عربهای هور (ترجمه با عنوان)
با 110 عکس
مترجم: محمد جواهر کلام، عبدالحسین جواهری
نشر شادگان، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
ویلفرد تسیجر ویلفرد تسیجر (نویسنده)