کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Adventures of Ideas
Adventures of Ideas
زبان: انگلیسی
نویسنده: آلفرد نورث وایتهد
آثار مرتبط
سرگذشت اندیشه ها ۱. سرگذشت اندیشه ها (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالرحیم گواهی
شارح: علامه محمدتقی جعفری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
آلفرد نورث وایتهد آلفرد نورث وایتهد (نویسنده)