کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   And Muhammad is his messenger
And Muhammad is his messenger
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنه ماری شیمل
آثار مرتبط
۱. محمد، رسول خدا (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل (نویسنده)