کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   What went wrong?: the clash between Islam and modernity in the Middle East
What went wrong?: the clash between Islam and modernity in the Middle East
زبان: انگلیسی
نویسنده: برنارد لوئیس
آثار مرتبط
۱. مشکل از کجا آغاز شد؟ (ترجمه با عنوان)
تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه
مترجم: شهریار خواجیان
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
برنارد لوئیس برنارد لوئیس (نویسنده)