کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Osmanli tarihi
Osmanli tarihi
زبان: ترکی
نویسنده: اسماعیل حقی اوزون چارشی لی
آثار مرتبط
۱. تاریخ عثمانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: ایرج نوبخت
مترجم جلد 1/3: وهاب ولی
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد
همچنین نگاه کنید
اسماعیل حقی اوزون چارشی لی اسماعیل حقی اوزون چارشی لی (نویسنده)