کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Iranian National Epic
The Iranian National Epic
زبان: انگلیسی
نویسنده: تئودور نولدکه
آثار مرتبط
۱. حماسه ملی ایران (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: تئودور نولدکه
مترجم: بزرگ علوی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
همچنین نگاه کنید
تئودور نولدکه تئودور نولدکه (نویسنده)