کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Hiustoria de gran tamorian = narrative of the embassy of Guy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour
Hiustoria de gran tamorian = narrative of the embassy of Guy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour
زبان: انگلیسی
نویسنده: روی گونسالس د کلاویخو
آثار مرتبط
سفرنامه کلاویخو ۱. سفرنامه کلاویخو (ترجمه با عنوان)
مترجم: مسعود رجب نیا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
روی گونسالس د کلاویخو روی گونسالس د کلاویخو (نویسنده)