کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   An account of the kingdom of caubuland its dependencies in persia
An account of the kingdom of caubuland its dependencies in persia
زبان: انگلیسی
نویسنده: مونت استیوارت الفینستون
آثار مرتبط
۱. افغانان (ترجمه با عنوان)
جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌)
مترجم: محمد آصف فکرت
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: محمدرضا مروارید
همچنین نگاه کنید
مونت استیوارت الفینستون مونت استیوارت الفینستون (نویسنده)