کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Nakhawila, A shiite communit
The Nakhawila, A shiite communit
زبان: انگلیسی
نویسنده: ورنر انده
آثار مرتبط
۱. جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره (ترجمه با عنوان)
مترجم: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، قم، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
ورنر انده ورنر انده (نویسنده)