کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Iran under the safavids
Iran under the safavids
زبان: انگلیسی
نویسنده: راجر مروین سیوری
آثار مرتبط
ایران عصر صفوی ۱. ایران عصر صفوی (ترجمه با عنوان)
مترجم: کامبیز عزیزی
نشر مرکز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
راجر مروین سیوری راجر مروین سیوری (نویسنده)