کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Islamic literature of Indi
Islamic literature of Indi
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنه ماری شیمل
آثار مرتبط
۱. ادبیات اسلامی هند (ترجمه با عنوان)
مترجم: یعقوب آژند
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل (نویسنده)