کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A Survey Of Persian Art
A Survey Of Persian Art
زبان: انگلیسی
نویسنده: تامس آرنولد
آثار مرتبط
سیر و صور نقاشی ایران ۱. سیر و صور نقاشی ایران (ترجمه با عنوان)
مترجم: یعقوب آژند
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مهناز رئیس زاده
همچنین نگاه کنید
تامس آرنولد تامس آرنولد (نویسنده)
آرتور اپهام پوپ آرتور اپهام پوپ (اشراف)