کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Relation of travels into persia
Relation of travels into persia
زبان: انگلیسی
نویسنده: آنتونی شرلی، رابرت شرلی
آثار مرتبط
۱. سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر (ترجمه با عنوان)
مترجم: آوانس
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، با مقدمه: عبدالخالق محبت آئین
همچنین نگاه کنید
آنتونی شرلی آنتونی شرلی (نویسنده)
رابرت شرلی رابرت شرلی (نویسنده)