کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Science and civilization in Islam
Science and civilization in Islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
آثار مرتبط
علم و تمدن در اسلام ۱. علم و تمدن در اسلام (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد آرام
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین نصر دکتر سید حسین نصر (نویسنده)