کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The fall of sasanians: Foreign conque conquerors and local resistance
The fall of sasanians: Foreign conque conquerors and local resistance
زبان: انگلیسی
نویسنده: تورج دریایی
آثار مرتبط
۱. سقوط ساسانیان (ترجمه با عنوان)
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو ، منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: روزبه زرین کوب
همچنین نگاه کنید
تورج دریایی تورج دریایی (نویسنده)