کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Story of Civilization
The Story of Civilization
عنوان جلد 1: Our oriental heritage; part I of the story of civilization
عنوان جلد 10: The age of Napoleon: a history of European civilization from ۱۷۸۹ to ۱۸۱۸
عنوان جلد 2: The life of Greece: being a history of Greek civilization from the beginnings
عنوان جلد 3: Ceasar and Christ
عنوان جلد 4: The Age of Faith
عنوان جلد 5: The Renaissance
عنوان جلد 6: The reformation
عنوان جلد 7: The Age of Reason Begins
عنوان جلد 8: Rousseu and revolution; a history of civilization in the remainder of Europ
عنوان جلد 9: The Age of voltaire
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیام جیمز دورانت، آریل دورانت
آثار مرتبط
۱. تاریخ تمدن (ترجمه ج 1 با عنوان)
مشرق زمین گاهواره تمدن
مترجم: احمد آرام، امیر حسین آریان پور، ع. پاشائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲. تاریخ تمدن (ترجمه ج 10 با عنوان)
عصر ناپلئون
مترجم: اسماعیل دولتشاهی، علی اصغر بهرام بیگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: محمود مصاحب و ابراهیم مکلا
۳. تاریخ تمدن (ترجمه ج 2 با عنوان)
۴. تاریخ تمدن (ترجمه ج 3 با عنوان)
قیصر و مسیح
مترجم: حمید عنایت، پرویز داریوش، علی اصغر سروش
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: داریوش آشوری
۵. تاریخ تمدن (ترجمه ج 5 با عنوان)
۶. تاریخ تمدن (ترجمه ج 6 با عنوان)
۷. تاریخ تمدن (ترجمه ج 8 با عنوان)
روسو و انقلاب
مترجم: ضیاء الدین علائی طباطبائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، ویراستار: حسن پستا
۸. تاریخ تمدن (ترجمه ج 9 با عنوان)
عصر ولتر
مترجم: سهیل آذری
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، ویراستار: حسن انوشه
۹. دفاع از هند (نقد قسمت هند با عنوان)
سرشناسه: ویلیام جیمز دورانت
مترجم: مهوش غلامی
امید ایرانیان، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
ویلیام جیمز دورانت ویلیام جیمز دورانت (نویسنده)
آریل دورانت آریل دورانت (نویسنده)