کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Einstein and the poet: in search of the cosmic man
Einstein and the poet: in search of the cosmic man
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلیام هرمان
آثار مرتبط
۱. اینشتین و شاعر (ترجمه با عنوان)
در جست و جوی انسان کیهانی
مترجم: ناصر موفقیان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
ویلیام هرمان ویلیام هرمان (نویسنده)