کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Structure of meaning in ethico - religiou concepts in Quran
The Structure of meaning in ethico - religiou concepts in Quran
زبان: انگلیسی
نویسنده: توشیهیکو ایزوتسو
آثار مرتبط
مفاهیم اخلاقی ـ  دینی در قرآن مجید ۱. مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
توشیهیکو ایزوتسو توشیهیکو ایزوتسو (نویسنده)