کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Thephilosophy of the kalam
Thephilosophy of the kalam
زبان: انگلیسی
نویسنده: هری اوسترین ولفسن
آثار مرتبط
فلسفه علم کلام ۱. فلسفه علم کلام (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد آرام
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
هری اوسترین ولفسن هری اوسترین ولفسن (نویسنده)