کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Stalin; a political biography
Stalin; a political biography
زبان: انگلیسی
نویسنده: دویچر آیزاک
آثار مرتبط
تزار سرخ ۱. تزار سرخ (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهرام نظام آبادی، محمد رفیعی مهرآبادی
عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
دویچر آیزاک دویچر آیزاک (نویسنده)