کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   In The Service of the Peacock Throne
In The Service of the Peacock Throne
زبان: انگلیسی
نویسنده: پرویز راجی
آثار مرتبط
خدمتگزار تخت طاووس ۱. خدمتگزار تخت طاووس (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسین ابوترابیان
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۴ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
پرویز راجی پرویز راجی (نویسنده)