کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Sinuhe the Egyptian: a novel
Sinuhe the Egyptian: a novel
زبان: انگلیسی
نویسنده: میکا تویمی والتری
آثار مرتبط
۱. سینوهه (ترجمه با عنوان)
پزشک مخصوص فرعون
مترجم: ذبیح الله منصوری
انتشارات زرین، چاپ 16م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
میکا تویمی والتری میکا تویمی والتری (نویسنده)