کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A year amongst, the Persians: impressions as to the life, character
A year amongst, the Persians: impressions as to the life, character
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادوارد گرانویل براون
آثار مرتبط
۱. یک سال در میان ایرانیان (ترجمه با عنوان)
مطالعاتی در خصوص وضع زندگی و اخلاق و روحیات ایرانیان
مترجم: ذبیح الله منصوری
صفار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
یک سال در میان ایرانیان ۲. یک سال در میان ایرانیان (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: ادوارد براون گرانویل
مترجم: مانی صالحی علامه
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
ادوارد گرانویل براون ادوارد گرانویل براون (نویسنده)