کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Ensaio sobre a cegueira romance = Blindness: a novel
Ensaio sobre a cegueira romance = Blindness: a novel
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژوزه ساراماگو
آثار مرتبط
۱. کوری (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: ژوزه ساراماگو
مترجم: مینو مشیری
نشر علم، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: محمد رضا جعفری
همچنین نگاه کنید
ژوزه ساراماگو ژوزه ساراماگو (نویسنده)