کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les Miserables
Les Miserables
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویکتور ماری هوگو
آثار مرتبط
۱. بینوایان (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: ویکتور ماری هوگو
مترجم: حسینقلی مستعان
انتشارات جاویدان، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
ویکتور ماری هوگو ویکتور ماری هوگو (نویسنده)