کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Le Avventure di Pinocchio
Le Avventure di Pinocchio
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارلو کولودی
آثار مرتبط
پینوکیو آدمک چوبی ۱. پینوکیو آدمک چوبی (ترجمه با عنوان)
مترجم: صادق چوبک
امیرکبیر، کتابهای شکوفه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
کارلو کولودی کارلو کولودی (نویسنده)