کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Steppenwolf
Steppenwolf
زبان: انگلیسی
نویسنده: هرمان هسه
آثار مرتبط
۱. گرگ بیابان (ترجمه با عنوان)
به ضمیمه بازخوانی و تفسیری انتقادی نوشته ادوین کیس بیر
مترجم: قاسم کبیری
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
هرمان هسه هرمان هسه (نویسنده)