کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Lafcadio, the lion who shot book
Lafcadio, the lion who shot book
زبان: انگلیسی
نویسنده: شل سیلوراستاین
آثار مرتبط
۱. سرگذشت لافکادیو (شیری که جواب گلوله را با گلوله داد) (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضی خدادادی(هیرمندی)
نشر هستان، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
شل سیلوراستاین شل سیلوراستاین (نویسنده)