کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Screenplay: the foundations of screenwriting' 3rd ed
Screenplay: the foundations of screenwriting' 3rd ed
زبان: انگلیسی
نویسنده: سید فیلد
آثار مرتبط
۱. چگونه فیلم نامه بنویسیم (ترجمه با عنوان)
مترجم: عباس اکبری، مسعود مدنی
نشر ساقی، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
سید فیلد سید فیلد (نویسنده)