کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Screenwriter's workbook
The Screenwriter's workbook
زبان: انگلیسی
نویسنده: سید فیلد
آثار مرتبط
۱. راهنمای فیلمنامه نویسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: عباس اکبری
نشر ساقی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
سید فیلد سید فیلد (نویسنده)