کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Siete noches = Seven nights
Siete noches = Seven nights
زبان: انگلیسی
نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
آثار مرتبط
۱. هفت شب با بورخس (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهرام فرهنگ
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
خورخه لوئیس بورخس خورخه لوئیس بورخس (نویسنده)