کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Peter Schlemihls: The man who sold his shadow
Peter Schlemihls: The man who sold his shadow
زبان: انگلیسی
نویسنده: آدلبرت‌ فون‌ شامیسو
آثار مرتبط
۱. مردی که سایه اش را فروخت (ترجمه با عنوان)
دو مقدمه‌ درباره‌ رمانتیکهای‌ آلمان‌/ ماکسیم‌ الکساندر و اریکا تونر. ترجمه‌ حال‌ آدلبرت‌ فن‌ شامیسو/ اریکا تونر و ژان‌ کلود اشنیدر
مترجم: عبدالله توکل
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: ماکسیم الکساندر و اریکا تونر
همچنین نگاه کنید
آدلبرت‌ فون‌ شامیسو آدلبرت‌ فون‌ شامیسو (نویسنده)