کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The truman show
The truman show
زبان: انگلیسی
نویسنده: اندرو نیکول
آثار مرتبط
۱. نمایش ترومن (ترجمه با عنوان)
فیلمنامه
مترجم: رضا ثابتی
نشر ساقی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
اندرو نیکول اندرو نیکول (نویسنده)