کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Witgonestein and Modern Philosophy
Witgonestein and Modern Philosophy
زبان: انگلیسی
نویسنده: یوستوس هارت ناک
آثار مرتبط
۱. ویتگنشتاین (ترجمه با عنوان)
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱ش.
همچنین نگاه کنید
یوستوس هارت ناک یوستوس هارت ناک (نویسنده)