کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The End of philosophy And the Task of Thinking
The End of philosophy And the Task of Thinking
زبان: انگلیسی
نویسنده: مارتین هایدگر
آثار مرتبط
۱. پایان فلسفه و وظیفه تفکر (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد رضا اسدی
اندیشه امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
مارتین هایدگر مارتین هایدگر (نویسنده)