کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Intellectualism in the arts
Intellectualism in the arts
زبان: انگلیسی
نویسنده: واسیلی کاندینسکی
آثار مرتبط
معنویت در هنر(مجموعه مقالات) ۱. معنویت در هنر(مجموعه مقالات) (ترجمه با عنوان)
همچنین نگاه کنید
واسیلی کاندینسکی واسیلی کاندینسکی (نویسنده)