کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   History of epistemology
History of epistemology
زبان: انگلیسی
نویسنده: دیوید والتر هاملین
آثار مرتبط
تاریخ معرفت شناسی ۱. تاریخ معرفت شناسی (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: دیوید والتر هملین
مترجم: شاپور اعتماد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
دیوید والتر هاملین دیوید والتر هاملین (نویسنده)