کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Knowledge and the Sacred
Knowledge and the Sacred
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
آثار مرتبط
۱. معرفت و معنویت (ترجمه با عنوان)
مترجم: انشاء الله رحمتی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین نصر دکتر سید حسین نصر (نویسنده)