کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Hegel, Savie, Son OE uvre avec un Expose de sa philosophie
Hegel, Savie, Son OE uvre avec un Expose de sa philosophie
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژاک د اونت
آثار مرتبط
۱. درآمدی بر هگل (ترجمه با عنوان)
نگاهی‌ به‌ زندگی‌، آثار و فلسفه‌ی‌ هگل همراه‌ با چکیده‌ای‌ از آثار وی‌
مترجم: محمد جعفر پوینده
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
ژاک د اونت ژاک د اونت (نویسنده)