کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Philosophy made simple
Philosophy made simple
زبان: انگلیسی
نویسنده: آوروم استرول، ریچارد هنری پاپکین
آثار مرتبط
۱. کلیات فلسفه (ترجمه با عنوان)
فلسفه چیست؟ ـ علم اخلاق ـ فلسفه سیاسی...
مترجم: جلال الدین مجتبوی
انتشارات حکمت، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
آوروم استرول آوروم استرول (نویسنده)
ریچارد هنری پاپکین ریچارد هنری پاپکین (نویسنده)