کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Ethic
Ethic
زبان: انگلیسی
نویسنده: باروخ اسپینوزا
آثار مرتبط
۱. اخلاق (ترجمه با عنوان)
مترجم: محسن جهانگیری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
همچنین نگاه کنید
باروخ اسپینوزا باروخ اسپینوزا (نویسنده)