کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Supernature: a natural history of the supernatural
Supernature: a natural history of the supernatural
زبان: انگلیسی
نویسنده: لیال واتسون
آثار مرتبط
۱. فوق طبیعت (ترجمه با عنوان)
مترجم: احمد ارژمند، شهریار بحرانی
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
لیال واتسون لیال واتسون (نویسنده)