کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Legal defense in Islamic criminal law
Legal defense in Islamic criminal law
زبان: انگلیسی
نویسنده: داود عطار
آثار مرتبط
دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام ۱. دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام (ترجمه با عنوان)
همچنین نگاه کنید
داود عطار داود عطار (نویسنده)