کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Philosophy of religion
Philosophy of religion
زبان: انگلیسی
نویسنده: نورمن گیسلر
آثار مرتبط
ترجمه فلسفه دین ۱. ترجمه فلسفه دین (ترجمه با عنوان)
مترجم: حمیدرضا آیت اللهی
• فلسفه دین، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
نورمن گیسلر نورمن گیسلر (نویسنده)