کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A Brief history of time: from the big bang to black holes
A Brief history of time: from the big bang to black holes
زبان: انگلیسی
نویسنده: استیپون ویلیام‌ هاوکینگ
آثار مرتبط
تاریخچه زمان ۱. تاریخچه زمان (ترجمه با عنوان)
مترجم: حبیب الله دادفر، زهره دادفر
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
استیپون ویلیام‌ هاوکینگ استیپون ویلیام‌ هاوکینگ (نویسنده)