کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Heidegger on the divine: the Thinker, The Poet, and God
Heidegger on the divine: the Thinker, The Poet, and God
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیمز پروتی
آثار مرتبط
۱. الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدرضا جوزی
• الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) به ضمیمه رساله وارستگی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
جیمز پروتی جیمز پروتی (نویسنده)